Zaznacz stronę

Wielka Księga Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej

Tom 1, część ogólna
Pod redakcją prof. Ireny Ponikowskiej
i dr. hab. Jana Wiesława Kochańskiego.

Tom pierwszy (część ogólna)

zawiera 31 rozdziałów obejmujących zagadnienia dotyczące m.in. balneochemii, klimatologii, geologii uzdrowiskowej, mechanizmów działania zabiegów balneofizykalnych, podstaw dietetyki, psychoterapii, chronobiologii, jak również problematykę biologii hormonów, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, a także kwestie prawne i organizacyjne oraz wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego. Ostatni rozdział stanowi opis poszczególnych uzdrowisk polskich pod kątem ich roli leczniczej. Poza tym,  tom pierwszy zawiera opisy metod leczniczych – balneologicznych, fizykoterapeutycznych, klimatoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych oraz np. techniki masażu leczniczego.

stron, wykresy, tabele

kolorowych zdjęć

znamienitych autorów

autorów zagranicznych

Cena detaliczna pierwszego tomu wynosi 294 zł (w tym 5%VAT)

plus koszt wysyłki 25 zł

Dostępna tylko w sprzedaży bezpośredniej!

Tom drugi (część kliniczna)

ukaże się w czerwcu 2018 roku. Składać się będzie z 29 rozdziałów, w których omówiono leczenie balneologiczne i fizykoterapeutyczne w zakresie chorób układu krążenia, naczyń obwodowych, chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, chorób gastroenterologicznych, neurologicznych, ortopedyczno-urazowych, reumatycznych, jak również chorób endokrynologicznych, osteoporozy, otyłości, cukrzycy a także chorób wieku rozwojowego, ginekologicznych, urologicznych, chorób nerek, skóry, wybranych chorób stomatologicznych, chorób geriatrycznych i onkologicznych. Zupełną nowością są rozdziały poruszające zagadnienia transplantologii i pacjentów z przewlekłymi zakażeniami w uzdrowisku.

Drugi tom już dostępny – zamów dzisiaj!
250 zł (w tym 5%VAT) plus 25 zł koszty wysyłki

Dostępna tylko w sprzedaży bezpośredniej!

Autorzy Wielkiej Księgi Balneologii, Medycyny Fizykalnej i Uzdrowiskowej

dr n. med. Małgorzata Berezińska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Farmaceutyczny; Międzywydziałowa Katedra Farmakologii Ogólnej, Klinicznej i Toksykologii; Zakład Farmakologii i Toksykologii

 

prof. dr hab. Krzysztof Błażejczyk

Polska Akademia Nauk; Instytut Geografii
i Przestrzennego Zagospodarowania
im. S. Leszczyckiego; Zakład Geoekologii
i Klimatologii, Warszawa

 

Fausto Bonsignori, MD

Coordinator and Expert of the Medical Commission of the World Federation
of Hydrotherapy and Climatotherapy (FEMTEC), Włochy

 

Pedro Cantista, MD, PhD

Professor at the Universty of Porto, Portugalia

President of the International Society of Medical Hydrology and Climatology (ISMH), Portugalia

Clinical Director of the “Termas de S. Jorge”
and “Termas de S. Vicente”

Chairman of the “Balneology Permanent
Working Group” of the UEMS PRM

 

Sara Cheleschi, PhD

Rheumatology Unit; Department of Medicine; Surgery and Neuroscience; University of Siena; Włochy

 

dr hab. Armand Cholewka

Uniwersytet Śląski w Katowicach; Wydział Matematyki, Fizyki i Chemii; Instytut Fizyki
im. Augusta Chełkowskiego; Zakład Fizyki Medycznej

prof. dr hab. inż. Roman Cichon

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera
w Bydgoszczy; Wydział Nauk o Zdrowiu;
Katedra i Zakład Żywienia i Dietetyki

 

prof. dr hab. n. med. Grzegorz Cieślar

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach; Wydział Lekarski z Oddziałem
Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu;
Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu

 

prof. dr hab. inż. Wojciech Ciężkowski

Politechnika Wrocławska; Wydział Geoinżynierii, Górnictwa i Geologii; Zakład Geologii
i Wód Mineralnych

 

prof. dr hab. n. med. Tomasz Ferenc

Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Wojskowo-Lekarski; Katedra Nauk Podstawowych; Zakład Biologii i Genetyki Medycznej

 

Prof. David Z. Ferson, MD, PhD

The University of Texas MD Anderson Cancer Center

Department of Anesthesiology and Pain Medicine, Houston, USA

 

Antonella Fioravanti, MD, PhD

Rheumatology Unit; Department of Medicine; Surgery and Neuroscience; University of Siena; Włochy

Vice President of International Society of Medical Hydrology and Climatology (ISMH)

Prof. Eng. Giovanni Gurnari

Vice President of the World Federation
of Hydrotherapy and Climatotherapy (FEMTEC), Leader Technical Commission, Włochy

Benaquam S.r.l., San Marino

 

mgr Kinga Hildebrandt

Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska
w Bydgoszczy, Delegatura w Toruniu

 

mgr Alina Jaroch

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy
Wydział Nauk o Zdrowiu; Katedra i Zakład Żywienia i Dietetyki

 

Dr K’tso Nghargbu

Department of Geology and Mining;
Nasarawa State University; Keffi, Nigeria

 

dr n. med. Piotr Kalmus

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciechocinku

 

dr hab. n. med. Jan Wiesław Kochański, prof. nadzw.

Wyższa Szkoła Fizjoterapii z siedzibą we Wrocławiu;
Instytut Fizjoterapii

 

Prof. Christian-François Roques Latrille, MD, PhD

Emeritus Professor of Physical & Rehabilitation Medicine – Toulouse Sabatier University
French Association for Thermal Research (AFRETH) Scientific Committee President, Paryż, Francja

 

Prof. Umberto Solimene, PhD

President of the World Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy (FEMTEC)
The University of Milan; Department of Biomedical Sciences for Health, Włochy
General Scientific Coordinator for the “Consultations” WHO: on Traditional medicine and Bench Marking for the training in Traditional medicine
Expert of WHO

 

dr hab. n. med. Agata Stanek

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach;
Wydział Lekarski z Oddziałem Lekarsko-Dentystycznym w Zabrzu; Katedra i Oddział Kliniczny Chorób Wewnętrznych, Angiologii i Medycyny Fizykalnej w Bytomiu

 

Sara Tenti, MD

Rheumatology Unit; Department of Medicine; Surgery and Neuroscience; University of Siena, Włochy

 

prof. dr hab. n. farm. Jolanta B. Zawilska

Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Farmaceutyczny; Katedra Biofarmacji;
Zakład Farmakodynamiki

dr hab. inż. Arkadiusz Krawiec

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu;
Wydział Nauk o Ziemi; Katedra Geologii i Hydrogeologii

dr hab. n. med. Szymon Kubiak

22 Wojskowy Szpital Uzdrowiskowo-Rehabilitacyjny; Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Ciechocinku

dr Magdalena Kuchcik

Polska Akademia Nauk; Instytut Geografii i Przestrzennego Zagospodarowania im. S. Leszczyckiego; Zakład Geoekologii i Klimatologii, Warszawa

dr n. med. Ewa Kupcewicz

Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie; Wydział Nauk Medycznych; Katedra Pielęgniarstwa

 

dr farm. Teresa Latour

Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny; Zakład Tworzyw Uzdrowiskowych, Warszawa, Poznań

 

prof. dr hab. n. hum. Roman Ossowski

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy;
Wydział Nauk o Zdrowiu; Katedra Fizjoterapii; Zakład Psychologii Rehabilitacyjnej

 

dr n. med. Marta Pacholczyk

Uniwersytet Medyczny w Łodzi; Wydział Wojskowo-Lekarski; Katedra Nauk Podstawowych; Zakład Biologii i Genetyki Medycznej

 

prof. dr hab. n. med. Irena Ponikowska

Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu; Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy; Wydział Nauk o Zdrowiu; Katedra i Zakład Balneologii i Medycyny Fizykalnej
Uzdrowiskowy Szpital Kliniczny w Ciechocinku

Spis treści – tom I

ROZDZIAŁ 1

Balneologia w Europie – historia i czasy obecne

Pedro Cantista

1.1. Wpływy greckie i rzymskie

1.2. Średniowiecze, wpływ arabski i renesans

1.3. Rozpowszechnienie wiedzy empirycznej i naukowej na temat wód mineralnych

1.4. Inne tradycje łaźni w Europie: łaźnie tureckie, sauna fińska i łaźnie parowe – banie

1.5. Hydrobalneologia w edukacji medycznej

1.6. Stowarzyszenia i organizacje balneologiczne

1.7. Badania naukowe

1.8. Definicje, słownictwo i taksonomia

1.9. Obecna sytuacja balneologii w Europie

ROZDZIAŁ 2

Historia polskiej balneologii w zarysie

Jan Wiesław Kochański

2.1. Balneologia w dawnych czasach

2.2. Początki lecznictwa uzdrowiskowego na ziemiach polskich

2.3. Polskie lecznictwo uzdrowiskowe na przełomie XIX i XX wieku

2.4. Lecznictwo uzdrowiskowe w okresie międzywojennym

2.5. Organizacja lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce po drugiej wojnie światowej

2.6. Ośrodki naukowo-lecznicze

2.7 Polskie Towarzystwo Balneologiczne po drugiej wojnie światowej

2.8. Instytut Balneoklimatyczny

2.9. Stowarzyszenia uzdrowiskowe

ROZDZIAŁ 3

Medycyna oparta na faktach w balneologii i medycynie termalnej
– podstawowe zasady oceny klinicznej w balneoterapii

Christian-François Roques Latrille

3.1. Metody oceny

3.2. Rozprawa naukowa i rozpowszechnienie wyników

3.3. Kwestie praktyczne – role różnych uczestników

ROZDZIAŁ 4

Naturalne surowce lecznicze w Polsce: wody mineralne, peloidy i gazy lecznicze

Teresa Latour

4.1. Wody lecznicze

4.2. Peloidy lecznicze

4.3. Produkty uzdrowiskowe

4.4. Zasady przygotowania naturalnych surowców do zabiegów balneologicznych

ROZDZIAŁ 5

Podstawy bioklimatologii uzdrowiskowej

Krzysztof Błażejczyk, Magdalena Kuchcik

5.1. Zróżnicowanie bodźców klimatycznych

5.2. Zjawiska atmosferyczne

5.3. Zróżnicowanie warunków biotermicznych

5.4. Dopuszczalny poziom aktywności fizycznej

5.5. Okresy klimatoterapeutyczne

5.6. Kryteria oceny właściwości leczniczych klimatu w uzdrowiskach polskich

5.7. Terenoterapia

ROZDZIAŁ 6

Geologia i górnictwo wód leczniczych i peloidów w Polsce

Arkadiusz Krawiec, Wojciech Ciężkowski

6.1. Wody lecznicze

6.2. Właściwości, występowanie i eksploatacja złóż borowinowych w Polsce

ROZDZIAŁ 7

Wybrane zagadnienia z geologii medycznej

K’tso Nghargbu

7.1. Zasoby geo-medyczne

7.2. Choroby geo-medyczne i szkodliwe substancje geologiczne

7.3. Geologia medyczna i opieka zdrowotna

ROZDZIAŁ 8

Światowe trendy w balneotechnice i architekturze

Giovanni Gurnari

ROZDZIAŁ 9

Mechanizmy działania ogólnoustrojowego metod balneologicznych i fizykoterapeutycznych

Irena Ponikowska, Antonella Fioravanti, Sara Tenti, Sara Cheleschi, David Z. Ferson

9.1. Fizykobiologiczne podstawy działania bodźców balneoterapeutycznych

Irena Ponikowska

9.2. Mechanizmy działania balneoterapii w chorobach reumatycznych

Antonella Fioravanti, Sara Tenti, Sara Cheleschi

9.3. Podstawy medycyny integracyjnej

David Z. Ferson

ROZDZIAŁ 10

Znaczenie fizjologicznych funkcji skóry w balneoterapii i fizykoterapii

Irena Ponikowska

10.1. Anatomia i fizjologia – podstawy

10.2. Funkcje fizjologiczne skóry

10.3. Rola skóry w balneoterapii i fizykoterapii

10.4. Jak przygotować skórę do przyjmowania zabiegów balneologicznych
i fizykoterapeutycznych w celu zwiększenia efektów działania danej metody leczniczej

10.5. Jak należy pielęgnować skórę po zabiegach uzdrowiskowych

ROZDZIAŁ 11

Rola autonomicznego układu nerwowego w leczniczym działaniu
zabiegów balneologicznych i fizykoterapeutycznych

Irena Ponikowska

11.1. Budowa anatomiczna i rola fizjologiczna autonomicznego układu nerwowego

11.2. Objawy zaburzeń i choroby autonomicznego układu nerwowego

11.3. Leczenie zaburzeń autonomicznego układu nerwowego

11.4. Mechanizm działania zabiegów balneologicznych i fizykoterapeutycznych na układ autonomiczny

11.5. Mechanizmy odruchowe wynikające z segmentalnego unerwienia

11.6. Odruchy wegetatywne

11.7. Fizjoterapia w neuropatii autonomicznej z przewagą układu parasympatycznego

ROZDZIAŁ 12

Wybrane zagadnienia z biologii hormonów

Tomasz Ferenc, Marta Pacholczyk

12.1. Podstawy fizjologii układu dokrewnego

12.2. Układ hormonalny w procesie starzenia

ROZDZIAŁ 13

Mechanizmy termoregulacji

Jan Wiesław Kochański

13.1. Wpływ leków na termoregulację

ROZDZIAŁ 14

Balneoterapia z wykorzystaniem wód leczniczych (balneohydroterapia)

Jan Wiesław Kochański, Szymon Kubiak

14.1. Kąpiele lecznicze

Jan Wiesław Kochański

14.2. Kuracja pitna (krenoterapia)

Jan Wiesław Kochański

14.3. Podstawy aerozoloterapii

Szymon Kubiak

ROZDZIAŁ 15

Balneoterapia z wykorzystaniem peloidów, w tym produktów i preparatów

Jan Wiesław Kochański, Irena Ponikowska

15.1. Borowina naturalna

15.2. Uzdrowiska stosujące zabiegi borowinowe

ROZDZIAŁ 16

Balneoterapia z wykorzystaniem gazów (balneogazoterapia)

Jan Wiesław Kochański, Irena Ponikowska, Grzegorz Cieślar

16.1. Kąpiele w gazach

Jan Wiesław Kochański

16.2. Karboksyterapia

Irena Ponikowska

16.3. Podstawy hiperbarii tlenowej

Grzegorz Cieślar

16.4. Ozonoterapia

Irena Ponikowska

ROZDZIAŁ 17

Klimatoterapia uzdrowiskowa

Jan Wiesław Kochański, Umberto Solimene, Fausto Bonsignori, Irena Ponikowska

17.1. Klasyczne zabiegi klimatoterapeutyczne w uzdrowisku

Jan Wiesław Kochański

17.2. Talasoterapia

Umberto Solimene, Fausto Bonsignori

17.3. Subterraneoterapia (Speleoterapia)

Irena Ponikowska

17.4. Haloterapia

Irena Ponikowska

ROZDZIAŁ 18

Hydroterapia

Jan Wiesław Kochański, Maciej Kochański

18.1. Biologiczne i fizykochemiczne właściwości wody

18.2. Właściwości lecznicze hydroterapii

18.3. Rodzaje zabiegów hydroterapeutycznych

ROZDZIAŁ 19

Fizykoterapia

Jan Wiesław Kochański, Grzegorz Cieślar, Agata Stanek, Armand Cholewka

19.1. Wprowadzenie do zagadnień medycyny fizykalnej

Jan Wiesław Kochański

19.2. Podstawy fizyczne fizykoterapii

Jan Wiesław Kochański

19.3. Aktynoterapia (światłolecznictwo)

Jan Wiesław Kochański

19.4. Laseroterapia

Jan Wiesław Kochański

19.5. Elektrodiagnostyka

Jan Wiesław Kochański

19.6. Elektroterapia

Jan Wiesław Kochański

19.7. Terapia zmiennym polem magnetycznym

Grzegorz Cieślar

19.8. Ultrasonoterapia – leczenie ultradźwiękami

Jan Wiesław Kochański

19.9. Ciepłolecznictwo (hipertermoterapia)

Jan Wiesław Kochański

19.10. Podstawy krioterapii

Agata Stanek, Armand Cholewka

19.11. Zimnolecznictwo

Jan Wiesław Kochański

19.12. Słownik fizyczny

Jan Wiesław Kochański

ROZDZIAŁ 20

Kinezyterapia

Maciej Kochański

20.1. Wpływ aktywności fizycznej na organizm

20.2. Sprzęt i urządzenia kinezyterapeutyczne

20.3. Kinezyterapia grupowa i indywidualna

20.4. Metody specjalne w kinezyterapii

20.5. Kinezyterapia w wodzie

20.6. Terenoterapia

ROZDZIAŁ 21

Psychologia uzdrowiskowa

Roman Ossowski

21.1. Idea lecznictwa uzdrowiskowego w warunkach osiągnięć współczesnej medycyny
– spojrzenie psychologa

21.2. Bariery społeczno-kulturowe utrudniające osobie postępowanie zgodnie
z zasadami zdrowego stylu życia

21.3. Psychologiczne aspekty kształtowania zachowań zdrowotnych

21.4. Głęboki sens nowoczesnego i holistycznego leczenia w uzdrowiskach

ROZDZIAŁ 22

Masaż leczniczy

Maciej Kochański

22.1. Działanie lecznicze masażu

22.2. Czynniki warunkujące efektywność masażu leczniczego

22.3. Masaż manualny

22.4. Masaż z zastosowaniem przyrządów i mechaniczny

ROZDZIAŁ 23

Podstawy dietetyki uzdrowiskowej

Alina Jaroch, Roman Cichon

23.1. Żywienie prawidłowe

23.2. Diety

23.3. Żywienie w lecznictwie uzdrowiskowym

23.4. Lecznicza rola żywienia

ROZDZIAŁ 24

Promocja i edukacja zdrowotna w uzdrowisku

Ewa Kupcewicz, Tomasz Ferenc

24.1. Wybrane stanowiska naukowe do definiowania zdrowia

24.2. Różnicowanie pojęć

24.3. Ogólna koncepcja promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej

24.4. Edukacja i promocja zdrowia w uzdrowisku

ROZDZIAŁ 25

Farmakoterapia podczas leczenia uzdrowiskowego

Irena Ponikowska

ROZDZIAŁ 26

Podstawy chronobiologii. Rytmy biologiczne w wybranych chorobach przewlekłych

Małgorzata Berezińska, Jolanta B. Zawilska

26.1. Zegary biologiczne

26.2. Wybrane rytmy biologiczne w zdrowym organizmie

26.3. Rytmy okołodobowe w przebiegu niektórych chorób przewlekłych

ROZDZIAŁ 27

Zagadnienia prawne w lecznictwie uzdrowiskowym

Piotr Kalmus

ROZDZIAŁ 28

Organizacja lecznictwa uzdrowiskowego w Polsce

Jan Wiesław Kochański

28.1. Nadawanie statusu uzdrowiska albo statusu obszaru ochrony uzdrowiskowej

28.2. Zakłady i urządzenia lecznictwa uzdrowiskowego

28.3. Nadzór nad lecznictwem uzdrowiskowym

28.4. Zalecenia i normy eksploatacyjne w lecznictwie uzdrowiskowym

28.5. Ochrona przed hałasem

28.6. Planowanie zabiegów leczniczych

ROZDZIAŁ 29

Przeciwwskazania i wskazania do leczenia uzdrowiskowego

Jan Wiesław Kochański

29.1. Przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego

29.2. Wskazania do leczenia i kierunki lecznicze uzdrowisk

29.3. Zasady kierowania i kwalifikowania do leczenia uzdrowiskowego

ROZDZIAŁ 30

Zanieczyszczenia powietrza w aspekcie lecznictwa uzdrowiskowego

Magdalena Kuchcik, Kinga Hildebrandt

30.1. Szkodliwości środowiskowe a zdrowie człowieka

30.2. Znaczenie środowiska przyrodniczego w efektach leczenia

30.3. Toksyczne substancje chemiczne występujące w powietrzu

30.4. Jakość powietrza atmosferycznego w uzdrowiskach

ROZDZIAŁ 31

Uzdrowiska polskie – krótki przewodnik

Jan Wiesław Kochański

31.1. Uzdrowiska statutowe w układzie alfabetycznym

ANEKS

Rozdziały autorów zagranicznych w  anglojęzycznej wersji językowej

Chapter 1. Balneology in Europe – from historical roots to current reality

Pedro Cantista

Chapter 3. Evidence based medicine in balneology and thermal medicine
– the main rules of the clinical assessment in balneotherapy

Christian-François Roques Latrille

Chapter 7. Principles of medical geology

K’tso Nghargbu

Chapter 8. Worldwide trends in balneotechnics and architecture

Giovanni Gurnari

Chapter  9.2. Mechanisms of action of balneotherapy in rheumatic diseases

Antonella Fioravanti, Sara Tenti, Sara Cheleschi

Chapter  9.3. The principles of integrative medicine

David Z. Ferson

Chapter  17.2. Thalassotherapy

Umberto Solimene, Fausto Bonsignori

Przedmowa

Podjęliśmy się niezwykle trudnego zadania – opracowania podręcznika nowoczesnego, obejmującego całość zagadnień z zakresu balneologii i medycyny fizykalnej. Na rynku jest jeszcze kilka podręczników z tej dziedziny, ale częściowo są one już przestarzałe, zawierają często nieprawidłową nomenklaturę, nie uwzględniają nowych metod leczniczych, a co najważniejsze, wszystkie są niekompletne. Nasz podręcznik składa się z dwóch tomów. Tom pierwszy obejmuje problematykę podstawową. Zawiera najważniejsze zagadnienia, które w sposób bezpośredni lub pośredni wiążą się z balneologią i medycyną fizykalną. Tom drugi zawiera zagadnienia kliniczne omawiające poszczególne dziedziny medycyny reprezentowane w lecznictwie uzdrowiskowym lub też tylko w medycynie fizykalnej. Wszystkie dotychczasowe podręczniki najczęściej pomijały część kliniczną, albo ograniczały się do wybranych dziedzin, w których zawarto tylko treści kliniczne pomijając balneoterapię, bądź też część rozdziałów było opracowanych w aspekcie rehabilitacyjnym a nie balneologicznym. Rehabilitacja to odrębna dziedzina medycyny mająca własną tematykę, nomenklaturę oraz metody lecznicze. Balneologia wśród innych dyscyplin jest najbardziej zbliżona do rehabilitacji, ale ma własne sposoby leczenia, swoją specyfikę i bardzo długą historię. Te niedociągnięcia w zakresie klinicznej wiedzy balneologicznej wynikały stąd, że do tej pory niezwykle trudno było znaleźć autora – profesora–klinicystę i zarazem balneologa, który dobrze napisałby rozdział do podręcznika balneologii. Obecnie mamy 26 takich profesorów w kraju i znaczną z nich część poprosiłam o zaangażowanie się w pracę nad podręcznikiem. Szczególną uwagę zwrócono na jego drugi tom. Dołożono wszelkich starań, aby był on kompletny oraz zawierał informacje odzwierciedlające tytuł podręcznika. Co więcej, prosiłam autorów nie tylko o omówienie zagadnień balneoterapii, klimatoterapii czy fizykoterapii w poszczególnych chorobach, ale aby jako eksperci zaproponowali program leczenia danego schorzenia mający charakter rekomendacji autorskiej.

Poprzedzającym etapem przygotowań do wydania podręcznika było opracowanie w 2015 roku „Encyklopedii balneologii i medycyny fizykalnej oraz bioklimatologii, balneochemii i geologii uzdrowiskowej”, w której zawarto ponad 700 haseł. Hasła te nie tylko zostały zdefiniowane, ale również zweryfikowano ich terminologię i uporządkowano zgodnie z wymogami współczesnej medycyny. W opracowaniu haseł do encyklopedii brała udział większość autorów niniejszego wydawnictwa.

Do napisania podręcznika zaprosiłam wybitnych specjalistów posiadających olbrzymią wiedzę praktyczną oraz teoretyczną, którzy wspierając się na literaturze przedmiotu opracowali w nim poszczególne rozdziały. Oprócz autorów polskich, zwróciłam się do najwybitniejszych w świecie ekspertów zagranicznych zajmujących się określoną problematyką. Dzięki temu wzbogacono wiedzę polskich autorów o osiągnięcia rangi międzynarodowej. Prof. Pedro Cantista (Portugalia) Prezes Międzynarodowego Towarzystwa Hydrologii i Klimatologii (International Society of Medical Hydrology and Climatology – ISMH) napisał rozdział na temat rozwoju balneologii w świecie na przestrzeni wieków i ocenił jej stan obecny. Prof. Umberto Solimene (Włochy) – Prezes Światowej Federacji Hydroterapii i Klimatoterapii (World Federation of Hydrotherapy and Climatotherapy – FEMTEC) interesuje się szczególnie talasoterapią, dlatego z dużym znawstwem przedmiotu opisał tę metodę leczenia, u nas stosunkowo mało znaną. Prof. Christian-François Roques Latrille (Francja) – Prezes Francuskiego Towarzystwa Badań w zakresie Lecznictwa Uzdrowiskowego (Association Française pour la Recherche Thermale – AFRETh) zajął się problematyką nowoczesnych zasad prowadzenia badań w oparciu o EMB (ang. evidence based medicine), ze szczególnym zwróceniem uwagi na ich specyfikę w odniesieniu do balneologii i medycyny uzdrowiskowej. Prof. Antonella Fioravanti (Włochy), wice Prezes ISMH, opisała mechanizmy działania zabiegów balneologicznych na przykładzie chorób reumatologicznych w oparciu o najnowszą literaturę światową. Prof. Giovanni Gurnari (San Marino), wice Prezes FEMTEC jest wybitnym specjalistą z zakresu techniki uzdrowiskowej, który zaprojektował najważniejsze na świecie zakłady uzdrowiskowe. W naszym podręczniku napisał rozdział na temat światowych trendów w balneotechnice i architekturze uzdrowiskowej. Prof. David Z. Ferson (USA) jest współautorem rozdziału dotyczącego leczenia bólu oraz autorem podstaw medycyny integracyjnej, dziedziny dobrze rozwiniętej w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Dr K’tso Nghargbu (Nigeria) to pierwszy w Afryce Zachodniej specjalista z tytułem doktora w dziedzinie geologii medycznej, który w podręczniku przedstawił właściwości mineralne i zdrowotne wybranych zasobów geo-medycznych.

Rozdziały autorów zagranicznych włączono do podręcznika w dwóch wersjach językowych – angielskiej i polskiej. Wersja oryginalna – angielska – stanowiąca aneks i zamieszczona na końcu podręcznika, będzie przydatna dla wielu czytelników chcących zapoznać się z fachową nomenklaturą angielską.

Tom pierwszy (część ogólna) zawiera 31 rozdziałów obejmujących zagadnienia dotyczące m.in. balneochemii, klimatologii, geologii uzdrowiskowej, mechanizmów działania zabiegów balneofizykalnych, podstaw dietetyki, psychoterapii, chronobiologii, jak również problematykę biologii hormonów, promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej, a także kwestie prawne i organizacyjne oraz wskazania i przeciwwskazania do leczenia uzdrowiskowego. Ostatni rozdział stanowi opis poszczególnych uzdrowisk polskich pod kątem ich roli leczniczej. Obok tych zagadnień tom pierwszy zawiera opisy metod leczniczych – balneologicznych, fizykoterapeutycznych, klimatoterapeutycznych i kinezyterapeutycznych oraz techniki masażu leczniczego. Ciekawym uzupełnieniem wyżej wspomnianej tematyki jest zwrócenie uwagi na dużą rolę autonomicznego układu nerwowego w zakresie działania bodźców leczniczych oraz roli skóry w percepcji zastosowanych podczas terapii impulsów. W opracowaniu części podstawowej podręcznika duży udział miał współautor tego tomu – prof. Jan Wiesław Kochański, który posiada obszerną wiedzę z zakresu balneologii, a także umiejętność i doświadczenie w pisaniu podręczników.

Tom drugi (część kliniczna) obejmuje zagadnienia kliniczno-uzdrowiskowe i fizykoterapeutyczne w zakresie leczenia poszczególnych chorób w ramach kierunków leczniczych realizowanych w uzdrowiskach. Składa się on z 29 rozdziałów, w których omówiono leczenie balneologiczne i fizykoterapeutyczne w zakresie chorób układu krążenia, naczyń obwodowych, chorób górnych i dolnych dróg oddechowych, chorób gastroenterologicznych, neurologicznych, ortopedyczno-urazowych, reumatycznych, jak również chorób endokrynologicznych, osteoporozy, otyłości, cukrzycy i występujących na jej tle przewlekłych powikłań, a także chorób wieku rozwojowego, ginekologicznych, urologicznych, chorób nerek, skóry, wybranych chorób stomatologicznych, chorób geriatrycznych i onkologicznych. Ponadto wprowadzono zupełnie nowy rozdział, dotąd nigdzie niewystępujący w podręcznikach balneologii, dotyczący zagadnień transplantologii, opracowany przez wybitną polską transplantolog – prof. Magdalenę Durlik. Z uwagi na fakt, iż chorzy po przeszczepach narządów coraz częściej są kierowani do leczenia uzdrowiskowego, ważnym jest, by zapoznać lekarzy–balneologów o skutkach i następstwach transplantacji narządów, a także o wystąpieniu możliwych powikłań w czasie rekonwalescencji i postawie, jaką winien przyjąć lekarz opiekujący się takim pacjentem w uzdrowisku. Następną, zupełnie nową problematyką, dotąd niespotykaną w podręcznikach balneologicznych, są przewlekłe zakażenia, jakie spotykamy wśród pacjentów kierowanych do leczenia uzdrowiskowego. Choroby zakaźnie nie są leczone w uzdrowisku, ale chorzy ci trafiają do nich z innych przyczyn. Liczba pacjentów z przewlekłymi zakażeniami narasta, ponieważ obserwuje się dłuższe przeżycia tych chorych w wyniku postępu w medycynie. Przystępnie napisany przez lekarzy praktyków rozdział pozwoli na właściwe zachowanie się lekarza uzdrowiskowego w stosunku do tych chorych.

Obok metod leczniczych i ich zastosowania w poszczególnych chorobach, tom drugi zawiera problematykę diagnostyki uzdrowiskowej oraz profilaktykę uzdrowiskową. Rzadko w podręcznikach o tematyce uzdrowiskowej można spotkać zagadnienia z zakresu medycyny estetycznej, a przecież jej geneza wywodzi się z balneologii i po części jest realizowana w uzdrowiskach. I właśnie z uwagi na ten fakt, rozdział o tej tematyce został w naszym podręczniku uwzględniony. W drugim tomie znalazł się również zupełnie nowatorski rozdział dotyczący ujemnych następstw i zdarzeń medycznych w lecznictwie uzdrowiskowym. Wiedza na temat możliwości występowania skutków ubocznych jest bardzo przydatna dla lekarzy i fizjoterapeutów, i z tego powodu podjęto decyzję o konieczności ujęcia jej w nowoczesnym podręczniku medycznym.

Wartym podkreślenia jest także fakt, iż każdy rozdział został opatrzony fachową literaturą przedmiotu zacytowaną w tekstach.

Prof. dr hab. n. med. Irena Ponikowska

Cena detaliczna pierwszego tomu wynosi 294 zł (w tym 5%VAT)
plus koszt wysyłki 25 zł

Dostępna tylko w sprzedaży bezpośredniej!

Cena detaliczna drugiego tomu wynosi 250 zł (w tym 5%VAT)
plus koszt wysyłki 25 zł

Dostępna tylko w sprzedaży bezpośredniej!

Serwis stworzony przez red-studio.eu